AGENDA 2030

In het NU van alle eeuwigheid is tijd een illusie 🙂

De innerlijke hartsvrijheid, liefde, van het individu ten koste van het beest, de heer van de wereld 666! 

AGENDA 2030

Doel 1: Maak een einde aan armoede in al zijn vormen overal
Vertaling: Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Fed om alle financiën te beheren, digitale één wereldmunt in een maatschappij zonder contanten

Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw
Vertaling: GMO, genetisch gemodificeerd organisme (Monsanto)

Doel 3 : Zorg voor een gezond leven en bevorder welzijn voor iedereen van alle leeftijden
Vertaling: Massale vaccinatie, Codex Alimentarius (alleen wat in het boek staat mag!)

Doel 4: Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en bevordering van kansen op levenslang leren voor iedereen
Vertaling: VN-propaganda, hersenspoeling door verplicht onderwijs van wieg tot graf

Doel 5 : Bereik gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes
Vertaling: Bevolkingscontrole door gedwongen “gezinsplanning”

Doel 6 : Beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen waarborgen
Vertaling: Privatiseer alle waterbronnen, vergeet niet fluoride toe te voegen

Doel 7 : Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
Vertaling : Smart grid met slimme meters voor alles, topprijzen

Doel 8 : Bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
Vertaling: Vrijhandelszones die de belangen van megacorporate bevorderen

Doel 9 : Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en bevorder innovatie
Vertaling : Tolwegen, push openbaar vervoer, verwijder gratis reizen, milieubeperkingen

Doel 10 : Ongelijkheid verminderen binnen en tussen landen
Vertaling: Nog meer regionale overheidsbureaucratie zoals een mutante octopus

Doel 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Vertaling: Big Brother big data surveillance politie staat

Doel 12: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
Vertaling: Gedwongen soberheid

Doel 13: Neem dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden
Vertaling: Cap and Trade, CO2-belastingen / credits, voetafdrukbelastingen (ook bekend als de natte droom van Al Gore)

Doel 14: De oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen behouden en duurzaam gebruiken voor duurzame ontwikkeling
Vertaling: Milieubeperkingen, controle over alle oceanen inclusief minerale rechten van oceaanbodems

Doel 15 : Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, beheer duurzaam bossen, bestrijd woestijnvorming en stop en herstel landdegradatie en stop biodiversiteitsverlies
Vertaling: Meer milieubeperkingen, meer controlemiddelen en minerale rechten

Doel 16 : Bevordering van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, toegang tot gerechtigheid voor iedereen en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus bouwen
Vertaling: VN vredesmissies, het International Court of (blind) Justice, dwingen mensen samen via nep-vluchtelingencrises en bemiddelen vervolgens met meer ‘VN vredeshandhaving’ wanneer spanning uitbreekt om meer controle te krijgen over een regio, verwijder het 2e amendement in de VS.

Doel 17: De implementatiemiddelen versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen
Vertaling: Nationale soevereiniteit wereldwijd verwijderen, globalisme bevorderen onder het “gezag” en de opgeblazen, Orwelliaanse bureaucratie van de VN