Autosofiese EYE OPENERS?

‘We zijn HIER en NU om te ontdekken dat we zelf de bron zijn van ONS bestaan!

ANDERS DAN GEDACHT!’

Onze ware aard is liefde (als opwinding!)

‘Het denken scheidt … (schijt)! Consumatum est … Laus Deo!
Vanuit de identificatie met ons Hart zijn we heel en al, heelal! … androgyn …

Onze ware aard is liefde, licht en wijsheid. Body en Mind zijn twee instrumenten die we vanuit het hart gebruiken.
De Mind schept de polariteit en is naar buiten gericht, naar de zintuiglijke wereld. Vanuit het Hart illusie.
De Body is naar binnen gericht en spiegelt de Mind, maar heeft ook een geheel eigen wijsheid. 

Volgens de Tantra YORT®

Volgens de Tantra YORT® is het lijf het ervarings-instrument van de Ziel. In het lijf staat het persoonlijk verleden geschreven. Via het lijf beïnvloed je toekomst om zo de kwaliteit van het paradijs tot uitdrukking te brengen als de hemel op aarde, in het Hier en Nu!

De Tantra YORT® is een individuele levenswijze om met Body en Mind, lichamelijke en geestelijke conditie op te bouwen om zo ‘levend/gezond’ dood te gaan, zodat we altijd zullen leven…   

Zijns-gerichte zelf-ontwikkeling

Zelfontwikkeling is het scheppen van evenwicht tussen Body en Mind. De Body is het uitgangspunt (of referentiekader) voor de ervaring van ZIJN. Zo leef je vanuit het hart in alverbondenheid.

In de maatschappij wordt zelfwaardering gesterkt door kennis en prestatie. In wezen is zelfwaardering een goed gevoel, gebaseerd op de lichamelijke en emotionele kwaliteit van het “in je lichaam zijn“. YORT® is zijns-gerichte, persoonlijke groei, gebaseerd op Body (fysiek / gevoelsmatig) en Mind (mentaal / emotioneel), als grondslag van de vele identiteiten!

In het Hier en Nu uitdrukking geven aan:
– Innerlijke rust en vrede in de drukte van het dagelijkse leven
– Verhoging van het energieniveau
– Meer vreugde in lichamelijke, spirituele en sociale belevingen
– Meer genieten van de kwaliteiten van het kind in ons
– De kwaliteiten van het kind zijn de kwaliteiten van het Hart
– Meer hartskwaliteiten als vrijheid, autonomie, authenticiteit, gelijkwaardigheid en broederschap

Eigen wijsheid

Het lichaam brengt een eigen wijsheid, een avontuur aan gevoelens en een bron van levensenergie. De aanname dat het paradijs pas in het hiernamaals zal komen, illustreert de mentale ontkenning van onze cultuur van de aard van de mens om HIER EN NU het paradijs lichamelijk te ervaren als leven in opwindende energie, panta rhe, I thing, dwaas….. of gewoon gezond, ontspannen en vitaal….in doen door niets te doen….

Kundalini

Kundalini (liefde) is het vuur van levenskracht, vitaliteit en verlangen. Kundalini, mits op een goede manier gebruikt, leidt (of lijdt) de energie naar het Hart. Een gezond, soepel en ontspannen lichaam is de basis van gezonde emoties, gezond denken en gezonde spiritualiteit. Uiteindelijk gaat het om innerlijke rust en vrede. Gaat het om de balans van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele. Gaat het om bewust wording van de unieke grootsheid in alle kleinheid… vanuit de idendificatie met het Hart…

Het paradijs

Het paradijs is leven vanuit autonomie, wijsheid en extatische levensenergie… zo onbeduidend en zo groots… zo gewoon en zo aards… zo in je eigen lijf… Hier en Nu… in alle tijden… Wij zijn Goden met een menselijke ervaring en het lijf is ons ervaringsinstrument… Wonderlijk die jij schijnt als een schitterende of duisterende ster!

Met behulp van de polariteit vind je het leven zelf… als een lijfelijke ervaring van energie en opwinding… als gezondheid en vitaliteit… zomaar in dat eeuwige NU. Wij zijn zelf de bron, vanuit de identificatie met ons hart… Alles is een verschijnsel van onze eigen bron. Als we in alles en iedereen weer de bron herkennen zijn we heel en al!

Body, Mind en Hart

De Mind projecteert en schept een illusiewereld die echt lijkt… Don Quichottes! die wij spelen… in onze eigen naar buiten geprojecteerde holografische werkelijkheid… gedacht! … in alle voornaamheid en eigen geloof.. LEUGENS voor het Hart, waarheid voor de denker.

Het Hart spiegelt en middels het lijf kun je je bewust worden van… dat je de bron bent van je bestaan… ervaringsgericht… wonderlijk… Via veilig, geilig, je persoonlijke macht naar heilig… en dat met bewustzijn van het al…