ARCHETYPEN

Goden, krachten, engelen, duivels, ikken, geesten, virussen…..enz.

De Archetypen

Goden zijn archetypische beelden, die ons leven weerspiegelen. Het zijn krachten die in ons werkzaam zijn en ons leven zin geven. Archetypen helpen ons om een sterk ego op te bouwen, de grenzen van het ego te verleggen en uiteindelijk het Zelf te vinden.

– De reis van de Held

De reis van de HELD is de reis van ieder één, de reis naar individuatie en heelheid vanuit de identificatie met je hart. Deze begint met het vertrouwen van de Onwetende, verlangend naar de veiligheid van de Wees, langs de zelfopoffering van de Martelaar, naar de ontdekkingen van de Zwerver, om via de competitiegeest en triomf van de Krijger bij de authenticiteit van de Magiër, het Ware Zelf, uit te komen.

– Het Ware Zelf

De schat van het Ware Zelf is een gevoel van eenheid, een gevoel van verbondenheid en een beleving van heelheid met zichzelf en met de buitenwereld.

Het Ware Zelf wordt uitgedrukt in een harmonisch en soepel lichaam. Het lichaam is immers de creatieve uitdrukking van de geest in de stof.

Het Ware Zelf is de energie tussen Body en Mind in de verticale relatie; in de horizontale relatie (als spiegel van de verticale relatie) komt daar nog de energie tussen het eigen ego en het ego van de ander bij.

– De Drie-éénheid

In iedere leef-fase komen alle archetypen aan de beurt. Elk archetype projecteert zijn eigen leeropdracht op de wereld en leidt ons door de dualiteit naar de drie-eenheid: zowel het een als het ander als ook het leven of de liefde die zich tussen deze polen afspeelt.

De Onwetende

De Onwetende staat voor het kind, dat zich niet bewust is van zichzelf.

De Onwetende IS het vertrouwen, zonder dat hij het zelf weet.

Het zijn schapen, politici, priesters, koningen, mensen, engelen, duivels enz. op het niveau van de dagelijkse werkelijkheid, zonder besef van waarlijk lichaamsbewustzijn en eigen wijsheid.

De Wees

De Wees is het ‘kind’, dat door de val in de polariteit, langzaam op eigen benen komt te staan.

De Wees is bang om op eigen benen te staan, verlaten te worden en zoekt naar veiligheid.

De les van de Wees is de ontkenning overwinnen, hoop en onschuld. 

De Martelaar

Vanuit lijden leert de Martelaar toewijding, overgave en opofferingsgezindheid.

De Martelaar ziet de wereld als een strijd tussen goed en kwaad. De Martelaar wil goed zijn.

De Martelaar leert toewijding, onthechting en liefhebben.

De Zwerver

De Zwerver gaat alleen (zonder anderen) op zoek naar zichzelf.

De Zwerver is bang om zich aan te passen en wil onafhankelijk zijn.

De Zwerver vindt zijn eigen waarheid en komt daarvoor uit.

De Krijger

De Krijger vecht om zichzelf te verdedigen en om de wereld te veranderen.

De Krijger streeft naar macht en invloed. De Krijger is allergisch voor passiviteit en inefficiëntie.

De Krijger strijdt voor zijn eigen waarheid.

De Magiër

De Magiër heeft geleerd om te vertrouwen en is zich nu bewust van zichzelf als bron van het bestaan vanuit de identificatie met zijn hart. Hij kan mee bewegen met de energie van het universum. Nothing and All! 

De Magiër blijft trouw aan zijn eigen wijsheid. Hij heeft niks met onechtheid en oppervlakkigheid. Leeft vanuit rust en vrede met een innerlijke glimlach en drukt dat in zijn lijf uit in de eindoefeningen van de YORT® en specifiek in de brug achterover!

De Magiër herkent overvloed en kan ontvangen en geven in balans. 

 

Voorbeeld van een archetype test diagram