Tantra YORT®

‘De sprong van en samen met Body en Mind naar je Hart’

  • YORT® gaat over de relatie met jezelf (als Body en Mind). 
  • Tantra YORT® gaat, zowel over de relatie met jezelf, als over de relatie met de ander.
  • YORT® is de verticale relatie, de relatie tussen Body en Mind, waarin de Mind gespiegeld wordt door de Body.
  • Tantra YORT® is zowel de verticale relatie als de horizontale relatie. De verticale relatie wordt gespiegeld door de horizontale relatie in de buitenwereld en vice versa. Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten.
  • Tantra YORT® leert je om vanuit je Hart, ervaringsgericht, praktisch, in je eigen lijf, HierNUmaals, stralend, extatisch en orgastisch aanwezig te zijn met een innerlijke glimlach in balans met alles en niets.

HART
Vanuit je Hart ben je een innerlijke bron van rust en vrede, in balans met Body en Mind.

Vanuit je Hart bestaat de buitenwereld niet.

De buitenwereld is een spiegel van de binnenwereld.

De buitenwereld is onlosmakelijk met jou verbonden.

Verander jij, dan verandert de buitenwereld!

MIND
De Mind is een verzameling van IKKEN als: gedachten, overtuigingen, geesten, virussen en programmeringen, die je niet bent, maar waar je wel in gelooft.

Je schept wat je (meestal onbewust) gelooft!

De Mind projecteert alles naar buiten toe, waardoor de ‘werkelijkheid’ dus een projectie van je eigen denkbeelden is!!!

BODY

Je Body is je meest nabije stukje aarde en liegt niet/nooit.

Je Body is het projectievlak van de Mind en jouw unieke, persoonlijke geschiedenisboek van het individuele verleden.

De Body heeft óók een eigen wijze lichaamswijsheid, cq intelligentie!

ALS LICHAAM EN GEEST SOEPEL ZIJN,
ERVAAR JE EEN INNERLIJK HUWELIJK (HIEROS GAMOS!)

Tantra YORT® daagt ons uit om spanning (yang, mannelijk enz.) en ontspanning (yin, vrouwelijk enz.) in balans te brengen. Zowel op het niveau van de Body als op het niveau van de Mind. Het lichaamswerk met behulp van de YORT® oefeningen en het bijbehorende Mind werk met behulp van de Autosofie.

Wat een holografische, waarachtige, komische en kosmische grap van jezelf. Wat niet in woorden te vatten is, wordt lijfelijk uitgedrukt in de eindoefeningen van de YORT®.