CHAKRA 4

‘Sociale identiteit’

Een chakra in balans is zowel in de Mind als in de Body uitgewerkt. Je wordt uitgenodigd om zowel het lichamelijke als het mentale werk te doen. Body en Mind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bij het vierde chakra kom je in het midden bij het hart. De balans tussen Body en Mind. Je hebt een eigen veilige plek gecreëerd (chakra 1), bent de relatie aangegaan (chakra 2) en je hebt geleerd om voor jezelf op te komen (chakra 3). Nadat je alles aan de buitenkant hebt gedaan, weet je nu dat je de buitenkant naar binnen moet/kan/wil halen.
_____________________________________________________________________________________________

Levensthema

Het thema van het 4e chakra heeft te maken met liefde en vrede

Lichaamsgebied

In je lichaam is het gebied bij je longen en je hart

Gevoelsthema

Het gaat over verdriet en boosheid

Mentaal thema

Het ontwikkelen van harmonie, rust en vrede

Een evenwichtig chakra

Is dit chakra in evenwicht dan ben jij in harmonie, rust en vrede. Je herkent dat de wereld een spiegelfunctie voor je heeft!

Je weet dat de Mind projecteert als hij de dingen bij zichzelf niet wil onderkennen en je leert dit steeds beter te herkennen.

Je staat in het midden tussen en samen met Body en Mind.

Je weet dat je een Body en een Mind hebt, en dat je beiden niet bent.

Vanuit je Hart kun je beide instrumenten besturen en in harmonie brengen.

- 4 3B 25

Trauma’s van het 4e chakra

Is het chakra niet in evenwicht, dan identificeer je je gemakkelijk met

Thanatossen (schaduw-kanten) en Erossen (liefde).

Je raakt verzeild in allerlei gevoelens, gedachten en emoties.

Je kunt niet meer waarnemen vanuit het Hart en herkennen dat deze krachten

slechts door je heen stromen

ter lering ende vermaak.

Bijbehorende karakterstructuur

Is het chakra niet in evenwicht, dan zit je hart op slot. Je ontwikkelt een rigide karakter structuur.

Je betrekt bijvoorbeeld alles op jezelf omdat je altijd blootgesteld geweest bent aan kritiek en je denkt dat je niet goed genoeg bent.

Of je bent ooit in de steek gelaten en je wil niet meer verlaten worden, dus je past jezelf aan.
Of je bent bang om iets of iemand te verliezen en probeert koste wat kost vast te houden.
Of je bent ooit gekwetst of voelt je gemakkelijk gekwetst en durft je niet meer open te stellen.

Je durft geen verbinding meer te maken en zet afstandelijkheid in om je kwetsbaarheid te beschermen. 

Heling van het 4e chakra

In je lichaam wordt een deficiënt 4e chakra geprojecteerd in je lijf als een stijve rug (boosheid over het verdriet dat je er niet op je eigen wijze mocht zijn) Een stijve rug staat voor je boosheid en verdriet. Een stijve rug, een bolle, verkrampte rug staat voor een lichaam vol met boosheid en spanning. Op mentaal en emotioneel niveau, in relatie met de buitenwereld, heel je jezelf door contact te maken met de kwaliteiten van het hart.

Dus de kwaliteiten van het pure kind, spelen, stoeien, lichamelijk contact. Gewoon spelen, gewoon zijn. Blij zijn met “nothing”. Je heelt jezelf ook door de integratie van de innerlijke partners als animus, anima. Herken jezelf in de ander. Herken jezelf in de spiegel en los het OOK lijfelijk op in jezelf in plaats van alleen in de buitenwereld en de ander van alles te verwijten van wat je in principe zelf bent.

YORT®

En naast het mentale werk doe je de oefeningen van de YORT®, middels de unieke YORT® methode. Omdat je lijf een super eerlijke spiegel is voor je eigen mindbewustzijn. Het lichaam liegt niet en je lichaam is je meest nabije stukje aarde! En voor je eigen lijf daar ben jij verantwoordelijk voor.

Maak contact met de stijfheden (emotionele bevriezingen, gekoppeld aan mentale verhardingen) in je eigen lichaam en los het op in je eigen lichaam, zachtjes, vrouwelijk, voelend en maak een masserende beweging op de grens van pijn en fijn. Hoe louterend voor de ziel! Als de energie van kundalini, liefde weer gaat stromen als gezondheid en levenskracht. En zeker juist op hoge leeftijd. Body en Mind horen in balans te zijn.

Body en Mind ontmoeten elkaar in de blijheid van het Hart als het androgyne huwelijk, hieros gamos.

Het 4e chakra verlevendig je door o.a. YORT® oefeningen (zie hiernaast)

Ter aanvulling:

Leer spiegelend denken

Als je voor de spiegel gaat staan en je wilt je lippen stiften, dan doe je de lippenstift toch ook niet op de spiegel, maar smeer je die toch ook op je eigen lippen? En de grap is….. Dan verandert het beeld in die spiegel als VANZELF, je hoeft er “NIETS” voor te doen. Leer spiegelend vanuit je hart spelend denken. Je kijkt alleen maar naar en in jezelf. De hele dag, in alles en iedereen.

Nb. zo is corona een spiegel voor je en in wezen gebeurt daarbuiten niets!!!

In deze: De mind met zijn gedachten zijn de virussen, de nwo en bv. de Annunakki etc.

Kortom de denker is Lucifer, de gevallen engel! De heer van de wereld linksom of rechtom.

Aanwezigheid vanuit het Hart

Vanuit de identificatie met je Hart ga je de relatie aan met Body en Mind. Je maakt kennis met Eros (liefde) en Thanatos (duister, schaduw) en weet dat deze twee tegengestelde en samenwerkende krachten verschijnen en verdwijnen. Naarmate je steeds meer aanwezig bent, identificeer je je niet meer met de Erossen en Thanatossen en herkent dat deze krachten slechts door je heen stromen ter lering en vermaak.

Voorheen raakte je verzeild in allerlei gevoelens, gedachten en emoties, nu kun je ze waarnemen en vanuit rust en met een innerlijke glimlach, naar kijken. Ze mogen er zijn, zonder oordeel. Dan verandert passie in compassie, sex wordt liefde en medelijden wordt mededogen.

Je leeft de kwaliteiten van het hart, levenslust, autonomie en vitale kracht, en deze bevrijden je uit de eenzijdige gevangenis van je mindfuck, geprogrammeerde Mind. De innerlijke relatie wordt aan de buitenkant weerspiegeld in de animus, anima relatie. Je herkent jezelf in de ander. De ander laat zien wie jij bent. De ander laat zien wat er in jou nog geheeld mag worden. In wezen gaat het alleen maar over jou.

Aanwezig vanuit het hoofd

Je leeft meer vanuit je hoofd met zijn overlevingsstrategieën dan vanuit je lichaam met haar helende eigen wijsheid. Er is een splitsing tussen hart en geslacht. Je schaamt je en voelt je gemakkelijk schuldig. Je mag er niet gewoon zijn met alles wat je bent en wat je bij je hebt, of het nou wel of niet mooi is. Je hebt geleerd om je aan te passen en je te beschermen. En eigenlijk, diep van binnen, ben je daar boos over. En achter die boosheid zit natuurlijk verdriet dat je niet je EIGEN heid leeft.

Verdriet dat je in al die leugens gelooft, dat je al die leugens leeft over hoe je moet zijn, wat ervan je verwacht wordt, dat je je moet beschermen tegen de buitenwereld…. Alles wat je wijs gemaakt is…. Alles mindfuck….en… don’t worry, be happy!

Het oplossen van de leugen

Vanuit de identificatie met je hart is de buitenwereld slechts een spiegel voor en van jezelf. Als je denkt dat je je moet beschermen, dan geloof je in leugens.

Die leugens projecteer je in de buitenwereld, maar in feite maak je alleen maar jezelf iets wijs en moet je de leugen in jezelf oplossen, zowel op Mind niveau als op lichaamsniveau (YORT®!).

Dan maak je weer contact met je Hart. Dan maak je weer verbinding. Dan mag je er weer zijn, die je in wezen bent:

Een omnipotente, supersonische, onvoorstelbare, wonderlijke energiebron van onpersoonlijke, onvoorwaardelijk liefde en vrede, tussen en samen met de polen Body en Mind!