CHAKRA 2

‘Relationele, emotionele, seksuele identiteit’

Een chakra in balans is zowel in de Mind als in de Body uitgewerkt. Je wordt uitgenodigd om zowel het lichamelijke als het mentale werk te doen. Body en Mind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Levensthema

Het thema van het 2e chakra heeft te maken met seksualiteit, relaties, emoties

Lichaamsgebied

In je lichaam is het het gebied van je onderbuik

Gevoelsthema

Het gaat over schuld en genieten

Mentaal thema

Het ontwikkelen van de relatie met jezelf 

Een evenwichtig 2e chakra

Is het chakra in evenwicht, dan is de seks oké, de relatie is oké en de emoties zijn oké.

Seks is oké als je er (intens) van geniet en als het stroomt.

De relatie is oké als er sprake is van geven en nemen, als je van jezelf houdt en van de ander in de relatie.

Emoties zijn oké als ze er allemaal onvoorwaardelijk mogen zijn (zonder dat ze de baas zijn), als je er, vanuit innerlijke vrede en rust, over kunt communiceren. 

Trauma’s van het 2e chakra

Het trauma van het 2e chakra is dat er een schuldgevoel op genieten zit. Om wat voor reden dan ook (kritiek, misbruik, kerk) kun je niet meer genieten van seks. Of je sekst zonder intimiteit.  

Een ander trauma is het emotionele. Je emoties mochten er niet zijn.

Je bent gedwongen om je te gedragen zoals het hoort. Je hebt geleerd om je echte emoties te verbergen. Je herkent ze niet meer. En je kunt er ook niet over praten, nooit geleerd, geen contact met de emoties.

Je echte emoties leiden een eigen leven en beïnvloeden je humeur, zonder dat je het in de gaten hebt.

Bijbehorende karakterstructuur

Bij het 2e chakra hoort een orale karakterstructuur, ontstaan door het gebrek aan nemen.

Heling van het 2e chakra

Leren genieten van seks, de schuld eraf halen, waardoor je vervuld raakt.

Op een zachte manier, YORT®, contact maken met je eigen lichaam.

Door herkaderen, affirmaties en positief denken de mindfuck loslaten. Begrijpen dat er buiten, in wezen, niets te halen valt. 

De verkrampingen, stijfheden in het 2e chakra zijn mentale dogma’s, pantsers gekoppeld aan emotionele bevroren gevoelens.

De methode van de YORT® geeft je een unieke manier om deze patronen lijfelijk te ontladen en thuis te komen in je lichaam.

YORT®

Er zijn verschillende YORT® oefeningen die je kunt gebruiken om het schuldgevoel (de demon van het 2e chakra, als stijfheid in het lijf gevallen), lichamelijk op te lossen.

Aanwezig zijn met een warm hart en blijven “oefenen”, masserend bewegen met adem en geluid. 

Tevens snappen wat er bij jezelf vastzit in het mentale. Als je OOK het mentale werk doet, zul je merken dat je soepeler en vitaler wordt.

Je bevrijdt je van de duivel, schuld, die je levensenergie wegzuigt.

Het 2e chakra verlevendig je door de YORT® oefening: “spreidzit voorover”

Een voorbeeld:

Het tweede chakra gaat over seks, relaties en emoties. Als twee mensen seks hebben ontstaat er meteen een (verwachting op een) relatie en door de seks komen allerlei emoties naar boven (schuld, lust, bezit, jaloersheid, maar ook verliefdheid, hunkering, passie etc.).

Is het chakra niet oké, dan word je niet vervuld door de relatie, door de seks of door de emoties. Er ontstaat een leegte. Vanuit deze leegte gaan mannen seksen en vrouwen kletsen. Beiden zoeken iets om de leegte op te vullen. 

Mannen (natuurlijk ook mannelijke vrouwen), zoeken iemand om mee te seksen om de leegte te vullen. Bij seks wordt energie uitgewisseld. De man ontvangt dus energie van de partner en denkt dat hij hier gelukkig van wordt. (In feite is het een andere energie dan zijn eigen energie, hierdoor verzwakt dus zijn eigen energie.)

Vrouwen gaan kletsen, koffiedrinken, roddelen, theekransje etc. Zij zoeken een toehoorder voor hun verhaal. Iemand die lekker meeleeft. Op deze manier stroomt de energie van de ander naar henzelf. Ze hebben nu meer energie dan voorheen, krijgen een goed gevoel en denken dat ze beter af zijn. Mensen worden leeggezogen worden door de verhalen of de verhalen laden hun op.