Autosofie

E i g e n  w i j s h e i d

Ken jezelf, ken de ander… Ken de ander, ken jezelf…

Je bent hier en nu om te ontdekken dat je ZELF de bron bent van het bestaan… anders dan gedacht…

Je ware aard is liefde. Body en Mind zijn twee instrumenten die je vanuit je Hart kunt gebruiken. De Mind schept polariteit en is naar buiten gericht, naar de zintuiglijke wereld. Voor het Hart illusie. De Body is naar binnen gericht en spiegelt de Mind, maar heeft tegelijkertijd ook een hele eigen wijsheid.

Aarden

Het lichaam is je ervarings instrument. Versoepel je het lichaam, dan komt de lichaamswijsheid tot leven. Deze wijsheid laat je aarden in je eigen aarde, je eigen lichaam. En eenmaal geaard, dan verandert je leven (het leven). Bij het ontwikkelen van jezelf, is de Body dus altijd het uitgangspunt van de ervaring. En de Mind mag in dienst komen van het Hart!

Zelfwaardering

Zelfwaardering wordt in de maatschappij gesterkt door kennis en prestatie. Maar in wezen is zelfwaardering een goed gevoel, gebaseerd op lichamelijke en emotionele kwaliteiten in het lichaam.

Zelfwaardering voel je, zelfwaardering is waardering van het Zelf, van jezelf als lijfelijke ervaring in zomaar nothing …….. als stromende energie, alomvattend niets! 

Autosofie

AutoSofie (eigen wijsheid) is een persoonlijke groei, bewustzijnsontplooiing en ontwikkeling van eigen wijsheid.
Autosofie is gebaseerd op de mentale en emotionele programma’s (gedachten en overtuigingen van de vele ego’s) van de bovenpool met het lichaam als basis:

de onderpool, de fysieke / gevoelsmatige grondslag voor de bovenpool.

Autonomie

Autosofie….. leven vanuit je Hart… werken aan de liefdevolle relatie met jezelf… de relatie met Body en Mind… de sleutel om je eigen paradijs te realiseren… om eindelijk te gaan leven vanuit je autonomie, je wijsheid en je extatische levens-energie…

ZO ONBEDUIDEND EN ZO GROOTS.…… 

zo gewoon, zo aards, zo in je eigen lijf… Hier en Nu… ten alle tijden…gelijkend de energie van een kind.
Maar nu ook met bewustzijn!

Goden en Godinnen

Je bent zelf de wereld. Het leven stroomt extatisch en orgastisch door je heen. Je ervaart jezelf als een open kanaal tussen hemel en aarde. Je bent een God / Godin met een menselijke ervaring! Wij zijn Goden / Godinnen met een menselijke ervaring!